Volgens Jos van de Berg in Platomania:

Het tweede album van de band van trombonist/componist Louk Boudesteijn is wat rustiger dan hun debuut F.FWD, maar nog steeds is de groove in ruime mate aanwezig en mede dankzij de fraaie arrangementen is het een buitengewoon sterk en afwisselend album geworden. Veel gastblazers zetten het geheel de nodige luister bij, waaronder trompettist Rob van de Wouw, Boudesteijns maatje uit het B&W5 kwintet. Black Smokers is een mooi voorbeeld: na een lang en rustig intro vallen de blazers in en eindigt het stuk in spetterende bigband-stijl.